Terms and conditions

Handelsbetingelser og abonnementsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af (Products and services are delivered by):

Avalonhuset
Åsum Bygade 18A
5240 Odense NØ
Denmark

Kontakt os på support@avalonhuset.dk.

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, som fysiske kurser eller arrangementer, eller med Post eller fragtmand.

Produkter kan købes med både VISA, Mastercard, Dankort og MobilePay.

Priser er i danske kroner. Events og kurser er normalt inkl. moms. Visse kurser og ydelser er dog ikke momsbelagt fordi de leveres under særlige vilkår, der er momsfritaget. Dette vil fremgår tydeligt ved tilmeldingsprocessen.

For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes per email.

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til support@avalonhuset.dk, eller ved at logge ind på din konto og selv stoppe abonnementet. Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales.

Ønsker du at ændre det kort abonnementet trækkes på gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.

Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Der er 14 dages returret på fysiske varer. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på support@avalonhuset.dk og du vil få pengene tilbage, fratrukket evt. transaktionsomkostninger, under forudsætningen af at varen er i original stand. De 14 dages returret bortfalder ved køb af online produkter hvor du har modtaget login.

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Avalonhuset. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

------------------  In english ---------------------

Contact us at support@avalonhuset.dk.

The products are delivered digitally via e-mail, as physical courses or events, or by post or carrier.

Products can be purchased with both VISA, Mastercard and Dankort.

Prices are in Danish kroner or Euros. Events and courses are usually incl. VAT. However, certain courses and services are not subject to VAT because they are delivered under special conditions that are exempt from VAT. This will be made clear during the registration process.

For subscriptions, the subscription price, as stated on the product page, is automatically deducted for each subscription period. Receipt for the withdrawal is sent by email.

You will receive an email with confirmation of your subscription registration after entering into the subscription.

You can cancel your subscription at any time by writing to support@avalonhuset.dk, or by logging into your account and stopping the subscription yourself. Termination is immediate, and after termination no further billing or deductions will be made. However, invoices that have already been sent must still be paid.

If you want to change the card the subscription is drawn on, this can be done by clicking on the link in each invoice.

Delivery usually takes place within a few minutes, but in very special cases it can take up to 5 working days.

There is a 14-day right of return on physical goods. If you regret your purchase within 14 days, contact us at support@avalonhuset.dk and you will get all the money back  (transaction fees deducted) provided the product is in its original state. The 14-day right of return is waived when purchasing online products where you have received a login.

All rights to courses, workshops, events and digital products belong to Avalonhuset. Upon purchase, a license is obtained exclusively to use the purchased product as indicated under the product in question.